Aston

29.08.2012 20:59

Také od  majitelů Astona přišla dobrá zpráva, Aston má rentgen kyčlí negativní - DKK 0/0.